Acces Mass Media

Accesul mass-media în incinta instituției

Accesul reprezentantilor mass-mediei se face numai pe baza legitimatiei de acreditare si a documentului de identitate, precum si cu acordul managerului spitalului. Acreditarea se face pe baza aprobarii managerului, la cererea institutiei de presa al carui angajat este jurnalistul.

Acreditarea poate fi permanenta sau provizorie.

 • Acreditarea permanenta se reactualizeaza la începutul fiecarui an.
 • Acreditarea provizorie se acorda în cazul unor evenimente speciale ce au loc la la Spitalul SF GHEORGHE-SC TERAPEUTICA.

Pentru obtinerea unei acreditari permanente, institutia de presa solicitanta din România va prezenta urmatoarele documente:

 • Formularul de acreditare (click pentru download)
 • Fisa personala a jurnalistului / jurnalistilor propusi pentru a fi acreditati
 • Copie dupa cartea de identitate
 • Copie dupa legitimatia de presa

În baza documentelor prezentate Spitalul SF GHEORGHE-SC TERAPEUTICA SA va elibera, în termen de maximum 2 zile de la data depunerii actelor, acreditarea.În cazul în care înceteaza contractul de munca dintre ziaristul acreditat la institutia de presa care a solicitat acreditarea, aceasta are obligatia sa anunte, în scris, Spitalul SF GHEORGHE-SC TERAPEUTICA SA , în termen de 24 de ore de la data încetarii raportului juridic mentionat.

Jurnalistul acreditat trebuie sa poarte la vedere, pe tot timpul prezentei în Spitalul SF GHEORGHE-SC TERAPEUTICA SA acreditarea, care îi permite accesul în institutie. Acreditările nu sunt transmisibile.

Pentru obtinerea unei acreditari provizorii, institutia de presa solicitanta se va adresa, în scris, cu 24 de ore înainte de evenimentul la care se doreste acreditarea. Cererea scrisa poate fi prezentata, personal de jurnalist, si în ziua respectiva, în momentul solicitarii accesului în spital.

Acreditarea provizorie este valabila numai pentru ziua sau perioada în care se desfasoara actiunea ce se doreste a fi mediatizata.

 • Reprezentantii mass-mediei pot filma in spitale numai in spatiile pentru care managerul si-a exprimat acordul in mod explicit, iar intervievarea pacientilor sau filmarea acestora se poate face numai in conditiile legii.
 • Purtator de cuvant numit prin decizia managerului Spitalul SF GHEORGHE-SC TERAPEUTICA SA, insoteste pe reprezentantii mass-mediei, pe durata prezentei acestora in incinta spitalului, in spatiile pentru care managerul si-a exprimat acordul.. Purtatorul de cuvant este responsabil cu elaborarea si prezentarea mesajelor in numele Spitalului si cu asigurarea informarii in timp util atat a massmediei, cat si a populatiei. Purtatorul de cuvant este principala persoana de contact pentru massmedia.
 • In virtutea respectarii confidentialitatii actului medical si a datelor referitoare la starea pacientilor nostri,nu se pot divulga informatii despre un pacient, decât cu acordul acestuia sau a reprezentantului legal. Informatiile despre starea pacientilor internati vor fi acordate numai ziaristilor acreditati si numai dupa obtinerea consimtamantului bolnavului/reprezentantului legal.Pentru informarea privind starea unui pacient,ziaristii acreditati se vor adresa purtatorului de cuvant al Spitalului. Purtatorul de cuvant va contacta sectia pentru a obtine date despre starea pacientului in cauza si va oferi o scurta descriere a starii sau a evolutiei starii de sanatate, cum ar fi:
  • “pacientul este: in “stare grava”, “stabil”, “evolutia este favorabila/nefavorabila” etc.
  • In cazul aparitiei unui eveniment de interes public major, Spitalul SF GHEORGHE-SC TERAPEUTICA SA, are un regim pentru mass-media. In functie de tipul de incident, vom decide asupra celui mai bun amplasament pentru conferinte de presa, fotografii si filmari.
  • Jurnalistii acreditati au obligatia sa se alinieze normelor deontologice din domeniu. (a se vedea normele Clubului Român de Presa)
  • Jurnalistii acreditati au acces la cabinetul managerului,, director medical,director de ingrijiri, în sala de desfasurare a conferintelor de presa si în alte spatii precizate unde se desfasoara activitati.
  • Jurnalistii acreditati pot solicita organizarea unor întâlniri, dezbateri si conferinte de presa cu persoanele din conducerea institutiei.
  • Jurnalistii acreditati nu pot interveni, sub nici o forma, în desfasurarea comisiilor de lucru.
  • Nerespectarea acestei prevederi atrage dupa sine anularea acreditarii.