Drepturile pacienților

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

 • Potrivit Legii nr. 46/2003 (Legea drepturilor pacientului), pacientii au urmatoarele drepturi:
Potrivit Legii nr. 46/2003 (Legea drepturilor pacientului), pacientii au urmatoarele drepturi:

DREPTUL LA INFORMAȚIA MEDICALĂ

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la:
 • Serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza;
 • Identitatea si statutul profesional al furnizorilor de servicii de sanatate;
 • Regulile si obiceiurile pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii;
 • Starea sa de sanatate, interventiile medicale propuse, riscurile potentiale ale fiecarei proceduri, alternativele existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste să fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
 • Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.
 • Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata în locul sau.
 • Pacientul are dreptul de a-si da acordul cu privire la informarea rudelor si prietenilor despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament.
 • Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
 • Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la: Serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza; Identitatea si statutul profesional al furnizorilor de servicii de sanatate; Regulile si obiceiurile pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii; Starea sa de sanatate, interventiile medicale propuse, riscurile potentiale ale fiecarei proceduri, alternativele existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic. Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste să fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta. Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare. Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata în locul sau. Pacientul are dreptul de a-si da acordul cu privire la informarea rudelor si prietenilor despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament. Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala. Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

DREPTUL LA CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND INTERVENȚIA MEDICALĂ

 • Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.
 • In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere.
 • In cazul in care Spitalul considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate. 
 • Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru:
 • recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
 • participarea sa in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica; nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat in cadrul Spitalului fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.
Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia. In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar. In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere. In cazul in care Spitalul considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.  Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator. Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru: recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord; participarea sa in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica; nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat in cadrul Spitalului fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

DREPTUL LA CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR ȘI VIAȚA PRIVATĂ

 • Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul pacientului.
 • Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
 • In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.
 • Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.
Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul pacientului. Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres. In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie. Pacientul are acces la datele medicale personale. Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului. Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

DREPTUL PACIENTULUI LA TRATAMENT ȘI ÎNGRIJIRI MEDICALE

 • In cazul in care Spitalul este obligat sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
 • Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat. Exceptie de la aceasta prevedere fac cazurile de urgenta aparute in situatii extreme
 • Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
 • Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara Spitalului.
 • Personalul medical sau nemedical din Spital nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul Spitalului.
 • Pacientul poate oferi angajatilor sau Spitalului plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.
 • Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare. Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre Spital si diferite unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat.
In cazul in care Spitalul este obligat sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale. Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat. Exceptie de la aceasta prevedere fac cazurile de urgenta aparute in situatii extreme Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial. Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara Spitalului. Personalul medical sau nemedical din Spital nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul Spitalului. Pacientul poate oferi angajatilor sau Spitalului plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii. Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare. Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre Spital si diferite unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat.

OBLIGAȚIILE PACIENTULUI

 • să respecte întocmai tratamentul prescris, regimul dietetic și recomandările primite din partea personalului medical;
 • să respecte normele de igiena personală, ambientul din cameră, pastrarea curateniei si a linistii in camera si pe holuri;
 • sa citeasca drepturile si obligatiile pacientului afisate in spital;
 • sa aiba o atitudine respectuoasă fata de personalul spitalului;
 • sa exploateze corect aparatele si utilitatile din camera, sa pastreze integritatea obiectelor sanitare, a lenjeriei si mobilierului din dotare;
 • sa mentina usa salonului inchisa; aerisirea se va face numai pe geam, de mai multe ori pe zi;
 • sa permita infirmierei sa faca curatenia zilnica si sa aeriseasca rezerva, de cate ori este nevoie;
 • sa pastreze cu grija banii, obiectele de valoare, telefonul mobil sau borseta cu acte de identitate, intrucat spitalul nu raspunde de pierderea acestora;
 • sa se deplaseze la investigatii numai insotit de personal auxiliar din sectie;
 • sa efectueze zilnic igiena generala;
 • sa foloseasca pentru igiena obiectele personale (pieptene, periuta si pasta de dinti, produse cosmetice personale);
 • sa respecte programul spitalului privitor la orele de masa, de tratament, de odihna si primire a vizitatorilor, a regulilor ce se aplica in spital;
 • sa limiteze pe cat posibil numarul vizitatorilor si timpul de sedere a acestora in salon;
 • sa nu permita vizitatorilor sa se aseze pe paturi;
 • sa nu primeasca vizitatori cu starea sanatatii alterata (viroze, tuse, febra, etc)
 • sa respecte instructiunile indicate de personalul medical in legatura cu ora si modul de administrare a tratamentului;
 • sa nu paraseasca salonul in timpul vizitei de dimineata si a contravizitei din cursul dupa-amiezii
 • sa completeze chestionarul de satisfactie si sa-l predea la externare;
 • să nu pastreze in noptiera alimente peste noapte;
 • iesirea sau plecarea din spital se face numai cu permisiunea medicilor;
 • in timpul deplasarilor la consultatiile interclinice, pacientii vor folosi, peste pijama, halate de protectie;
 • vizitatorii trebuie sa respecte orarul de vizite afisat si sa fie echipati cu halate si papuci de protectie;
 • este interzis fumatul și consumul băuturilor alcoolice spital.
 • este informat asupra modului de colectare a deseurilor menajere si medicale;
 • va prezenta asistentei medicale de serviciu/infirmierei, camera cu bunurile si utilitatile sale integre si in stare de functionare; in cazul in care se constata deteriorari ale bunurilor spitalului, pacientul plateste contravaloarea.
 • la externare primeste documentele medicale, va lasa chestionarul de satisfactie completat in urna special amenajata să respecte semnificația indicatoarelor care restricționează accesul în zone cu risc de accident, contaminare, respectiv zone unde accesul public este interzis.
să respecte întocmai tratamentul prescris, regimul dietetic și recomandările primite din partea personalului medical; să respecte normele de igiena personală, ambientul din cameră, pastrarea curateniei si a linistii in camera si pe holuri; sa citeasca drepturile si obligatiile pacientului afisate in spital; sa aiba o atitudine respectuoasă fata de personalul spitalului; sa exploateze corect aparatele si utilitatile din camera, sa pastreze integritatea obiectelor sanitare, a lenjeriei si mobilierului din dotare; sa mentina usa salonului inchisa; aerisirea se va face numai pe geam, de mai multe ori pe zi; sa permita infirmierei sa faca curatenia zilnica si sa aeriseasca rezerva, de cate ori este nevoie; sa pastreze cu grija banii, obiectele de valoare, telefonul mobil sau borseta cu acte de identitate, intrucat spitalul nu raspunde de pierderea acestora; sa se deplaseze la investigatii numai insotit de personal auxiliar din sectie; sa efectueze zilnic igiena generala; sa foloseasca pentru igiena obiectele personale (pieptene, periuta si pasta de dinti, produse cosmetice personale); sa respecte programul spitalului privitor la orele de masa, de tratament, de odihna si primire a vizitatorilor, a regulilor ce se aplica in spital; sa limiteze pe cat posibil numarul vizitatorilor si timpul de sedere a acestora in salon; sa nu permita vizitatorilor sa se aseze pe paturi; sa nu primeasca vizitatori cu starea sanatatii alterata (viroze, tuse, febra, etc) sa respecte instructiunile indicate de personalul medical in legatura cu ora si modul de administrare a tratamentului; sa nu paraseasca salonul in timpul vizitei de dimineata si a contravizitei din cursul dupa-amiezii sa completeze chestionarul de satisfactie si sa-l predea la externare; să nu pastreze in noptiera alimente peste noapte; iesirea sau plecarea din spital se face numai cu permisiunea medicilor; in timpul deplasarilor la consultatiile interclinice, pacientii vor folosi, peste pijama, halate de protectie; vizitatorii trebuie sa respecte orarul de vizite afisat si sa fie echipati cu halate si papuci de protectie; este interzis fumatul și consumul băuturilor alcoolice spital. este informat asupra modului de colectare a deseurilor menajere si medicale; va prezenta asistentei medicale de serviciu/infirmierei, camera cu bunurile si utilitatile sale integre si in stare de functionare; in cazul in care se constata deteriorari ale bunurilor spitalului, pacientul plateste contravaloarea. la externare primeste documentele medicale, va lasa chestionarul de satisfactie completat in urna special amenajata să respecte semnificația indicatoarelor care restricționează accesul în zone cu risc de accident, contaminare, respectiv zone unde accesul public este interzis.

Vezi aici legea nr. 46/2003 privind drepturilor pacienților