Educație sanitară și prevenție SARS-COV2

RECOMANDĂRI PENTRU LUCRĂTORI PRIVIND PREVENIREA RĂSPÂNDIRII INFECȚIEI CU COVID 19 LA LOCURILE DE MUNCĂ

Este timpul să prevenim răspândirea infecției cu COVID 19, inclusiv la locurile noastre de muncă!

Respectând măsurile de prevenire şi protecţie stabilite pentru locul de muncă unde vă desfăşuraţi activitatea, vă protejaţi sănătatea şi chiar viaţa, atât a propriei persoane, cât şi pe cea a colegilor, a membrilor familiei şi a celor din jur.

 • Asiguraţi-vă că locul de muncă este curat şi igienic!
  • Curăţaţi şi dezinfectaţi suprafeţele (spre ex: birouri, mese) si obiectele pe care le atingeţi frecvent (spre ex: telefoane, butoane, tastaturi)
  • Îndepărtaţi obiectele care nu sunt necesare în desfăşurarea activităţii, ale căror suprafeţe pot fi contaminate
  • Utilizaţi echipamentele de protecţie (spre ex: mănuşi) şi materialele de dezinfectare puse la dispoziţie de către angajator

De ce? Contaminarea suprafeţelor reprezintă una dintre căile principale de răspândire a infecției cu COVID-19.

 • Spălaţi-vă des pe mâini cu apă şi săpun!
  • Respectaţi indicaţiile autorităţilor medicale privind modul corect de spălare a mâinilor
  • Spălaţi-vă mâinile după terminarea fiecărei activităţi
  • Utilizaţi materialele igienico-sanitare puse la dispoziţie de către angajator
  • Nu vă atingeţi ochii, nasul, gura dacă nu aveti mâinile igienizate

De ce? Spălarea mâinilor îndepărtează virusul şi previne propagarea infecției cu COVID-19.

 • Respectaţi instrucţiunile angajatorului şi indicaţiile autorităţilor medicale privind igiena respiraţiei
  • Utilizaţi echipamentele de protecţie (spre ex: măşti) puse la dispoziţie de către angajator, conform instrucţiunilor primite de la angajator
  • Păstraţi echipamentele de protecţie în stare de curăţenie şi igienă, conform instrucţiunilor primite de la angajator
  • Utilizaţi instalaţiie de exhaustare a aerului, conform instrucţiunilor primite de la angajator
  • Aerisiţi des spaţiile în care vă desfăşuraţi activitatea (spre ex: birouri, ateliere)
  • Acoperiţi-vă nasul şi gura când strănutaţi sau tuşiţi
  • Evitaţi contactul cu persoane care suferă de infecţii respiratorii acute

De ce? O bună igienă a respiraţiei previne răspândirea infecției cu COVID-19

 • Respectaţi regulile stabilite de angajator în vederea evitării sau reducerii frecvenţei interacţiunii între lucrători, precum şi între lucrători cu alte persoane
  • Respectaţi programul de lucru stabilit de angajator pentru reducerea numărului de lucrători prezenţi în acelaşi timp la locul de muncă
  • Respectaţi modul de organizare al activităţii stabilit de angajator pentru reducerea cât mai mult a contactului între lucrători sau între aceştia cu alte persoane
  • Utilizaţi echipamentele de protecţie (spre ex: mănuşi, combinezoane) puse la dispoziţie de către angajator şi păstraţi curăţenia şi igiena acestora, conform instrucţiunilor primite
  • Păstraţi distanţa faţă de alţi lucrători sau persoane, conform instrucţiunilor angajatorului sau recomandărilor autorităţilor medicale, inclusiv în vestiare, toalete, săli de duș, locuri de luat masa, mijloacele de transport.
  • Evitaţi deplasările de la locul de muncă în alte zone ale întreprinderii/unităţii sau înafara acesteia, dacă acestea nu sunt absolut necesare
  • Evitaţi să staţionaţi mult timp în zonele în care se află mulţi lucrători sau multe persoane (spre ex: în locurile de fumat, holuri, locuri de luat masa)
  • Evitaţi orice contact fizic cu alţi lucrători sau altă persoane (spre ex: strângerile de mână)

De ce? Locurile aglomerate pot favoriza răspândirea infecției cu COVID-19

Anunțați imediat superiorii ierarhici despre orice situație legată de noul coronavirus!

PRODUSE DE TIP "SEMI-MASCĂ"

În funcție de utilizarea declarată de producător, semi-măștile pot fi considerate astfel:

I. Semi-măști "igienice" artizanale
 • pot avea rol de izolare a căilor respiratorii ale purtătorilor față de agenții atmosferici care ar putea provoca alergii, cum ar fi praf, polen sau față de saliva persoanelor din jur.
 • au rol de protecție a mediului de lucru față de picăturile de salivă ale utilizatorului, de ex. în camere curate din industria alimentară, industria electronică etc.
 • sunt realizate în general din bumbac, lână, tifon, sunt complet ineficiente împotriva particulelor de dimensiuni foarte mici.
 • nu trebuie utilizate de personalul medical ca înlocuire a măștilor medicale sau echipamentelor individuale de protecție, care poartă marcaj CE și oferă niveluri de protecție dovedite.
 • nu sunt considerate echipamente individuale de protecție – se introduc pe piața pe proprie răspundere și trebuie să respecte prevederile legislației privind securitatea generală a produselor, nu se aplică marcajul CE.

Atenție! Nu trebuie să existe nici o mențiune în instrucțiuni sau în descrierea produsului referitoare la protecție împotriva particulelor și/sau agenților infecțioși și nici sintagma “echipament individual de protecție”.

II. Semi-măști chirurgicale / medicale
 • au rol de a limita transmiterea agenților infecțioși de la personalul medical la pacienți și în anumite situații vice-versa, în timpul procedurilor chirurgicale din sălile de operații sau din alte locații cu cerințe similare.
 • nu sunt considerate echipamente individuale de protecție, ci sunt dispozitive medicale și intră sub incidența legislației aplicabile in vigoare privind dispozitivele medicale.
 • semi-masca tradițională chirurgicala nu asigura aceeași protecție ca semi-masca filtrantă împotriva particulelor, având o rata mult mai mare a pierderilor de etanșare. Prin urmare, ea oferă o protecție mai slabă împotriva inhalării de aerosoli infecțioși decât o semi-masca filtrantă împotriva particulelor (FFP1, FFP2 sau FFP3).
III. Semi-măștile filtrante împotriva particulelor (FFP1, FFP2 sau FFP3):
 • sunt destinate să asigure o etanșeitate adecvată față de atmosfera ambiantă la nivelul feței purtătorului și protecția purtătorului prin reținerea aerosolilor solizi cat și lichizi;
 • sunt de obicei realizate din fibre poliolefinice virgine (polietilenă, polipropilenă)
 • sunt echipamente individuale de protecție care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/425; sunt clasificate ca EIP de categoria III:
  • trebuie să respecte cerințele esențiale de sănătate și securitate din Regulamentul (UE) 2016/425
  • se supun procedurilor de evaluare a conformității conform Regulamentului (UE) 2016/425 la un organism notificat;
  • trebuie să poarte marcaj CE + numărul organismului notificat care aplică o procedură de control al calității producției.
  • trebuie să fie însoțite de declarație de conformitate UE și instrucțiuni de utilizare.
 • în mediul infecțios sunt utilizate semi-măștile FFP2 sau FFP3.

Produse de tip ”ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECŢIE (EIP) ÎMPOTRIVA BACTERIILOR ŞI VIRUSURILOR – ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE”

Există mai multe tipuri de îmbrăcăminte, cu aspect asemănător, dar cu caracteristici de protecție diferite și care se supun unor reguli procedurale diferite când sunt introduse pe piață. Între acestea se poate face ușor confuzie.

I. Îmbrăcăminte de lucru de unică utilizare.
 • se utilizează ca echipamente de protecție împotriva murdăririi îmbrăcămintei proprii.
 • nu este echipament individual de protecție și nu trebuie să aibă aplicat marcajul CE.
 • producătorul își definește singur performanțele dar acest tip de îmbrăcăminte nu asigură o protecție specifică împotriva agenților infecțioși, chiar dacă aparent este similară altor tipuri de îmbrăcăminte; asigură doar o limitare a pătrunderii murdăririi pe îmbrăcămintea proprie sau pe corp.

II. Îmbrăcăminte chirurgicală
 • pentru protecția pacienților sau pentru protecția persoanelor din jurul unei persoane infectate;
 • este sub incidența Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale și Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale.
III. Îmbrăcăminte de protecție de unică utilizare împotriva contactului cu agenți de curățare cu acțiune slabă sau contactului prelungit cu apa.
 • producătorul își definește singur performanțele care să fie corelate cu riscurile împotriva cărora asigură protecție (diferite pentru pulberi sau medii umede).
 • nu asigură o protecție specifică împotriva agenților infecțioși, chiar dacă aparent este similară altor tipuri de îmbrăcăminte; asigură doar o limitare a pătrunderii pe îmbrăcămintea proprie.
 • este echipament individual de protecție de categoria I conform pct.(b) din Anexa I la Regulamentul (UE) 2016/425 și trebuie să respecte cerințele esențiale de sănătate și securitate din Regulamentul (UE) 2016/425.
 • procedura de evaluare a conformității vizează controlului intern al producției (modul A);
 • trebuie să poarte marcaj CE, să fie însoțit de declarație de conformitate UE și instrucțiuni de utilizare.
IV. Îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților infecțioși - pentru protecția lucrătorilor
 • sunt realizate, ca regulă dintr-un nețesut din mai multe straturi din fibre sintetice, de obicei poliolefinice (polietilenă, polipropilenă) obținut printr-un procedeu termic, astfel încât să prezinte o oarecare impermeabilitate la apă, păstrându-și în același timp permeabilitatea la aer. Mai rar sunt din alte fibre sintetice. În cazul în care se solicită să reziste și la substanțe chimice, inclusiv să fie etanșe, pot avea aplicat pe nețesut un strat de polimer, ceea ce însă afectează confortul. Când stratul de polimer e gros, pot fi reutilizabile.
 • sunt echipamente individuale de protecție care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/425; sunt clasificate ca EIP de categoria III:
  • trebuie să respecte cerințele esențiale de sănătate și securitate din Regulamentul (UE) 2016/425.
  • se supun procedurilor de evaluare a conformității conform Regulamentului (UE) 2016/425 la un organism notificat.
  • trebuie să poarte marcaj CE + numărul organismului notificat care aplică o procedură de control al calității producției.
  • trebuie să fie însoțite de declarație de conformitate UE și instrucțiuni de utilizare.
IV. Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor datorate microorganismelor<
 • sunt mănuşi destinate să protejeze utilizatorul împotriva microorganismelor, respectiv a agenţilor microbiologici – bacterii, virusuri, ciuperci;
 • sunt realizate din cauciuc (natural, nitrilic etc) sau polimeri (polietilenă, PVC etc), ca regulă generală fără suport textil. Rezistenţa mecanică a mănuşilor depinde de grosimea stratului de polimer. Mănuşile împotriva microorganismelor sunt de cele mai multe ori declarate a avea şi caracteristici de protecţie împotriva riscurilor mecanice sau chimice.
 • sunt echipamente individuale de protecție care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/425; sunt clasificate ca EIP de categoria III:
  • trebuie să respecte cerințele esențiale de sănătate și securitate din Regulamentul (UE) 2016/425
  • se supun procedurilor de evaluare a conformității conform Regulamentului (UE) 2016/425 la un organism notificat;
  • trebuie să poarte marcaj CE + numărul organismului notificat care aplică o procedură de control al calității producției.
  • trebuie să fie însoțite de declarație de conformitate UE și instrucțiuni de utilizare.
Atenție: Mănuşile foarte subţiri, cu grosimea de circa 0,3 mm sau mai mici pot să nu aibă caracteristici de rezistenţă mecanică satisfăcătoare, de aceea ar fi de preferabil să nu fie selecţionate pentru protecţia lucrătorilor care desfăşoară şi activităţi de manipulare a unor echipamente de muncă sau de transport al pacienţilor.
IMPORTANT pentru operatorii economici care pun la dispoziție pe piață ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE destinate protejării la riscuri biologice (din cele menționate mai sus: semi-măștile filtrante împotriva particulelor, îmbrăcăminte de protecție, mănuși de protecție):
 • produsele trebuie să fie proiectate și realizate astfel încât să îndeplinească cerințele de sănătate și securitate aplicabile din legislație (Regulamentul (UE) 2016/425, și/sau standardul armonizat corespunzător);
 • să fie urmate procedurile de evaluare corespunzătoare, menționate la art. 19 din Regulament, pentru EIP categorie III: „examinare UE de tip (Modul B)” la un organism notificat, înainte de introducerea în fabricație, iar pe parcursul fabricației să producția trebuie supusă uneia din procedurile descrise în modul C2 sau modul D tot la un organism notificat;
 • să fie elaborată și păstrată o documentație tehnică în care să se includă dovezile privind caracteristicile (rapoarte de încercări, certificate sau alte documente emise de organismele notificate);
 • pe produs trebuie să fie aplicat marcajul CE însoțit de numărul de identificare al organismului notificat implicat în controlul producției, pe fiecare exemplar sau pe cea mai mică unitate de ambalaj;
 • să existe „Declarația de conformitate UE” care să însoțească fiecare exemplar de EIP introdus pe piață sau care să fie disponibilă o adresă online (adresă menționată în instrucțiuni);
 • produsul trebuie însoțit de instrucțiuni de utilizare.

Organisme care efectuează evaluarea conformității pentru echipamentele individuale de protecție din categoria III se pot găsi la adresa aceasta, dând căutare după Regulamentul (UE) 2016/425 și verificând dacă in domeniul de notificare sunt incluși agenții infecțioși.

ASRO – organismul național de standardizare din România a lansat un pachet de standarde prin care oferă acces temporar gratuit la standardele române care adoptă identic standardele europene (internaționale) identificate ca fiind indispensabile în situația actuală (click aici).