Valori misiune

Misiunea Terapeutica

Misiunea noastra privind dezvoltarea institutiei este cea a unei societati private in sanatate care trebuie sa imbine cerinte diverse ale pacientilor proprii cu necesitatea calitatii actului medical care sa garanteze viitorul economic al spitalului. In acest sens viziunea noastra incepe de la conditiile cu care ne confruntam in zona orasului Chisineu-Cris. Spitalul Sf Gheorghe urmareste o noua abordare a cazurilor de urgenta si dezvoltarea serviciilor medicale la nivel de ambulatoriu. Spitalul are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricarei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică. După stabilirea funcţiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil

Spitalul urmăreşte în permanenţă utilizarea eficientă a fondurilor, încheierea de angajamente legale numai în limita creditelor bugetare aprobate şi reducerea la minim a cheltuielilor de funcţionare fără afectarea actului si protocolului medical.

Deservim o zona cu o populatie de circa 40.000 de oameni, in marea lor majoritate proveniti din mediul rural. O tendinta importanta a reformei in sanatate este cea de corelare a serviciilor necesare determinate cu starea de sanatate a populatiei si cu cele oferite de spital. Eforturile depuse sunt in directia inbunatatirii starii de sanatate a anumitor grupuri populationale cu risc crescut, astfel incat resursele spitalului trebuie adaptate continuu la nevoile populatiei din zona deservita. De la infiintarea sa, spitalul continua politica sa de incadrare si recrutare de personal calificat si medici rezidenti. In acelasi timp dezvolta parteneriate cu cabinete individuale si alte societati din sanatate in scopul satisfacerii nevoilor pacienturii spitalului.

Spitalul beneficiaza de asocierea cu Universitatea de Vest Vasile Goldis, in special cu Facultatea de Medicina prin complinirea si parteneriatele pornite alaturi de universitate si profesorii universitari ai acesteia in programele de cercetare medicala, diagnosticare si intervenitie.

Piata de sanatate din Romania necesita o mai mare deschidere catre parteneriate transfrontaliere, iar spitalul Sf Gheorghe alaturi de Univeristatea Vasile Goldis dezvolta programe commune.

Clinica laparoscopica Arad, baza de tratament si recuperare Moneasa, centrul de cercetare si tratament al bolii Alzheimer Socodor sunt obiective ale spitalului care beneficiaza de pe urma parteneriatelor si care aplica politica de dezvoltare a spitalului pe nevoile diferitelor segmente sociale locale